admin

Volume 11, Issue 2 (2019)

Cover Contents Editorial Board Araştırma Makalesi/Research Article Talep Tahmini ve Dinamik Fiyatlandırma İle Havayolu Bilet Fiyatlarının Belirlenmesi (Determination of Airline Ticket Pricing Based on Demand Forecast and Dynamic Pricing Policy) Harun Reşit YAZGAN, Gökçe CANDAN, Merve ATAMAN pp. 732-742 DOI: 10.20491/isarder.2019.632 Abstract Full Text Araştırma Makalesi/Research Article Psikolojik Sermayenin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Vakıf Üniversitelerindeki Öğretim Üyelerine Yönelik Bir Araştırma …

Read More »