Volume 4, Issue 4 (2012)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Relationship between Liquidity and Price Bubble in Tehran's Asset Market
Pages 5-12

J.Khodaparast SHIRAZI, M. Reza GHASEMİ, A. Rahman SETAYSH 
Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism
Pages 13-30

Nazmiye ERDOĞAN, İrfan ERDOĞAN

Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
Comparision of Istanbul with Hong Kong and Singapore for Regional Treasury Centers
Pages 31-44

Ahmet Selçuk DİZKIRICI

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Identifying the Dominant Perspective on Customer Relationship Management in the Last Decade 2000 – 2010
Pages 45-61

Ayça KANGAL

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İstanbul Finans Merkezi Projesi ve Bölgesindeki Emlak Fiyatlarına Etkisi

(Istanbul Finance Center Project and Its Effect on Regional Real Estate Prices )
Pages 62-76

Suat TEKER, İsmail ÖNDEN, Haluk HEKİMOĞLU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Hisse Senedi Piyasasında Sürü Davranışı: İMKB’de Ampirik Bir İnceleme

(Herding Behavior in Stock Market: An Empirical Analysis in ISE)
Pages 77-94

Koray KAYALIDERE

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi

(Determining and Accounting of Fair Value in Agricultural Activities)
Pages 95-108

Ahmet GÖKGÖZ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması Kavramsal Bir Analiz

(The Dance of the Emotional Searches with Marketing: The Experience Marketing a Conceptual Analysis)
Pages 109-125

F. Özlem GÜZEL, Nurhan PAPATYA

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yöneticiler Zamanı Nasıl Yönetiyor? Ankara’daki Hastanelerde Bir Uygulama

(How do Managers Manage the Time: a Research in Ankara Hospitals?)
Pages 126-140

Alptekin SÖKMEN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İnternet Bankacılığında Banka Değiştirme Niyetini Etkileyen Faktörler

(Factors Affecting Bank Switching Intentions in E-Banking)
Pages 141-156

Leyla ÖZER, F. Gamze BOZKURT, Ayşegül E. SERTOĞLU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelemesi

(The Role of Development Agencies in Touristic Branding of Cities, A Document Analysis on Regional Plans)
Pages 157-181

Emrah ÖZKUL, Dilek DEMİRER

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

(A Research on the Determination of Brand Personality Perception of Universities)
Pages 182-204

Esin AYSEN, Ali YAYLI, Engin HELVACI

Abstract Full Text Extensive Summary