Volume 2, Issue 3 (2010)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
The Prediction Performance of Asset Pricing Models and Their Capability of Capturing the Effect of Economic Crises: The Case of Istanbul Stock Exchange
Varlık Fiyatlandırma Modellerinin Tahmin Performansı ve Ekonomik Krizlerin Etkilerini Yansıtma Güçleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği

Pages 3-24
Erol MUZIR, Nuriye BULUT, Süheyla ŞENGÜL
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İşgören Etnosentrizmine Yönelik Bir Uygulama
A Research on Employee Ethnocentrism

Pages 25-44
Alptekin SÖKMEN, Serdar TARAKÇIOĞLU
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Consumer Decision-Making Styles and Young-Adult Consumers: An Indian Exploration
Tüketici Karar Verme Sitilleri ve Genç-Yetişkin Tüketiciler: Hindistan Örneği

Pages 45-62
Anublav Anand MISHRA
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Job Satisfaction among Pharmaceutical Sales force in South Africa – A Case with Special Reference to Cape Town
Güney Afrika’daki İlaç Mümessillerinin İş Tatmini – Cape Town Örneği

Pages 63-74
Vinod Kumar SINGH
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık
UygulamalarıThe Role of Banks In Process Of Sustainable Development and Sustainable Banking Practices in Turkey

Pages 75-94
Emine ÖNER KAYA
Abstract Full Text Extensive Summary