Volume 2, Issue 2 (2010)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Yatırım Fonu Performans Ölçütleri, Regresyon Analizleri ve MANOVA Yöntemine Göre A, B ve Borsa Yatırım Fonlarının Karşılaştırmalı Analizi
(Comparative Analysis of A, B Type and Exchange Traded Funds Performances with Mutual Fund Performance Measures, Regression Analysis and MANOVA Technique)
Pages 3-20
Mehmet ARSLAN, Sıddık ARSLAN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Elektronik (online) Alışverişte Lojistik Faaliyetlere Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi ve Bir Alan Araştırması
(Analysis Of Customer Complaints And A Field Research On The Logistics In Electronic (Online) Shopping)
Pages 21-42
Aydın KAYABAŞI

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Turistlerin Tüketim Davranışları Kültüre/Milliyete Göre Farklılık Gösterir mi? Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma
(Does The Consumption Behavior of Tourists Differ by Culture/Nationality? A Study into German and Russian Tourists)
Pages 43-64
Ahmet TAYFUN, Mustafa YILDIRIM

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Performans Değerlendirme Sisteminin Etkinliği Üzerine Ampirik Bir Çalişma: Hindistan Petrol ve Doğalgaz Kurulu Örneği
(An Empirical Study on the Efficiency of Performance Appraisal System in Oil and Natural Gas Commission (ONGC), India)
Pages 65-78
V.K. SINGH, Bani KOCHAR, Sedat YÜKSEL

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
(A Research on Class Teachers Related to Determining the Effects of Consumers’ Personal Values on Sustainable Consumption Behavior)
Pages 79-106
Rıdvan KARALAR, Hakan KİRACI

Abstract Full Text Extensive Summary