Volume 2, Issue 1 (2010)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi: Ankara’da Bir Araştırma
(Evaluation of Motivation Factors: A Research in Ankara)
Pages 3-20
Serdar TARAKÇIOĞLU, Alptekin SÖKMEN, Yasin BOYLU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Özkaynağa Nakit Akımı ve Firmaya (Projeye) Nakit Akımı Yöntemlerinin Bir Projeye Yatırım Kararında Kabul ve Red Açısından Farklı Sonuç Vermelerini Etkileyen Faktörler
(Factors affecting the different results in terms of acceptance and refusal of free cash flow to equity and free cash flow to firm in investment decisions on a project)
Pages 21-42
Hasan BAL

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İş görenleri Üzerinde Bir Araştırma
(Job Satisfaction Levels of Employees in Hotel Establisments: A Research on Employees in Resort and City Hotel Establishments)
Pages 43-72
Elbeyi PELİT, Yüksel ÖZTÜRK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Altın Arz ve Talebinin Yoğun Olduğu Piyasaların Finans Sektörü ile İlişkileri ve Mevcut Pazar Yapısının Sosyo-Ekonomik Açıdan Analizi:Şanlıurfa ve Yöresinde Ankete Dayalı Bir İnceleme
(Relation of Market Where Gold Supply And Demand is Intensive With Finance Sector and Analyze Of Present Market Structure in Terms Of Socio-Economic: A Study Based On Survey in Şanlıurfa and in the Region)
Pages 73-98
Mehmet CİHANGİR, M.Fatih SANCAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı
(Body of Cultural Tourism in Turkey and Need of Product Differentiation Based On Tangible Cultural Assets)
Pages 99-120
Bilgehan GÜLCAN

Abstract Full Text Extensive Summary